Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Instructie

Test voorbereiden

 • Ga naar opmaat.saqi.nl (of google: SAQI),
 • log in met de ontvangen logincode (1) en wachtwoord (2) van de school,
 • klik op ‘Nieuwe Klas’ (onder Test voorbereiden),
 • vul de velden in (bij klasaanduiding bijv. 1 C),
 • kies voor SAQI Op Maat of SAQI Op Maat Auditief (de laatste is aan te raden: de leerlingen kunnen, maar hoeven geen gebruik van te maken van Auditief),
 • klik op ‘Maak aan’.

U krijgt direct de logincode (3) en wachtwoord (4) voor de leerkracht.

Als u zich heeft vergist of het anders wilt, dan klikt u op Verwijderen en start opnieuw.

U kunt per school onbeperkt klassen aanmaken. U ontvangt telkens aparte logincodes en wachtwoorden voor de klassen.

De leerkracht hoeft niet van te voren alle namen in te voeren. Dat doen de leerlingen zelf.

Test afname

 • Laat de leerlingen naar opmaat.saqi.nl gaan,
 • log zelf in met de logincode (3) en wachtwoord (4),
 • zij moeten hun naam, leeftijd en geslacht invullen, waarna de test begint.

Testafname oefenen (door leerkracht)

De leerkracht kan zelf vooraf de test doen om te oefenen. De leerkracht maakt dan een klas aan en vult bij Interne Klasaanduiding zijn of haar eigen naam in, maakt de klas aan en logt vervolgens opnieuw in met de verkregen 'leerling'code. Als de test klaar is, volstaat een mailtje later naar peter.tamboer@psitestuitgevers.nl en de test wordt verwijderd (en niet berekend).

Test resultaten bekijken

 • Ga naar opmaat.saqi.nl,
 • log in met logincode (1) en wachtwoord (2) van de school, of met de leerkrachtlogincode (3) en wachtwoord (4) van de leerkracht voor de betreffende klas,
 • klik links op Klassen,
 • klik op Klasaanduiding (blauw), bijv. 1 C.,
 • klik op ‘RESULTATEN’.

Er wordt een pdf-document van de resultaten opgemaakt (het laden hiervan zal even duren) welke direct geopend kan worden of eventueel opgeslagen.

Bijzondere situaties

 1. Afwezige leerlingen. Leerlingen kunnen later op dezelfde wijze de afname starten als hun klasgenoten. Als zij de test hebben gedaan, dan worden hun scores automatisch toegevoegd aan het klasoverzicht.
 2. Onderbroken afname (door tijdgebrek of storing). Heeft een leerling de test niet af, dan is deze binnen een week te hervatten. De leerkracht moet dan inloggen met (3) en (4) en bij het klasoverzicht de knop achter de naam van de leerling aanklikken. De test gaat dan verder waar hij onderbroken was.

Problemen met inloggen

Als u problemen ondervindt tijdens het inloggen, kan het zijn dat uw internetbrowser geen cookies accepteert. Voor een juist gebruik van de SAQI is het noodzakelijk om cookies voor de website opmaat.saqi.nl te accepteren. Download hier instructies om cookies in te kunnen schakelen.

Print instructie: Print instructie