Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Nieuws

Pesten, een ernstige volksziekte

Analyse van de testgegevens van bijna 90.000 leerlingen heeft schokkende cijfers naar voren gebracht. Ongeveer 76% van de leerlingen is tenminste in enige mate betrokken bij het pesten van anderen. 40% van de leerlingen is relatief sterk betrokken bij pesten van anderen.

SAQI Op Maat voor Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet

  • de MOTIVATIE voor schoolvakken
  • de TEVREDENHEID met school
  • het ZELFVERTROUWEN

Niet langer dan noodzakelijk

De SAQI Op Maat is speciaal bestemd voor het

Basisonderwijs, groepen 4 en 5

Speciaal Onderwijs, groepen 4 - 8

Praktijkonderwijs, klassen 1 - 4

De SAQI Op Maat is aangepast voor leerlingen die moeite hebben hun aandacht bij de test te houden. De vragenlijst is daarom verkort tot 108 vragen, inclusief de pestitems. Bovendien zijn de vragen en de antwoorden eenvoudiger en korter geformuleerd. De vragenlijst wordt vooraf gegaan door een duidelijke instructie.

De 108 vragen zijn af te nemen in vier blokken van 27 of twee blokken van 54 vragen met steeds pauzes mogelijk tussen de blokken van 10 minuten tot twee weken (naar wens).

Auditief

De SAQI Op Maat is ook auditief, d.w.z. dat de leerlingen alle instructies en items krijgen voorgelezen.

Kosten

De SAQI Op Maat kost net als de andere varianten van de SAQI €2,10 (ex BTW) per leerling.

Onmiddellijke rapportage.

Voor de SAQI Op Maat moet u zich apart aanmelden bij: opmaat.saqi.nl

Informatie

Voor vragen over aanmeldingen, rapportages en nieuwe producten kunt u zich altijd wenden tot Peter Tamboer:

Mail peter.tamboer@psitestuitgevers.nl
Tel 06 51232644

Voor vragen over de factuur kunt u contact opnemen met Pepijn Straatman:

Mail pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl
Tel